Als u op een country line dans demonstratie bent en ze gooien met termen van Shuffel,
Rockstep en de rest, zult u wel denken of gedacht hebben van wat bedoelen ze er toch mee.
Nou, als je even verder kijkt, kom je een aantal termen tegen met een beschrijving van
hoe ze uitgevoerd moeten worden.

Ik wens jullie er veel plezier mee !

 Applejack
Is een combinatie van Heel en Toe Splits op de plaats of met en zijwaartse verplaatsing:
draai de tenen naar elkaar, de hielen uit elkaar houden en
ga verder met de hielen naar elkaar draaien en de tenen uit elkaar houden.
 (gewicht op de bal v.d. ene voet en op de hak v.d. andere voet).

Behind
Hierbij stap je met de vrije voet iets achter de andere voet.

Box Steps
Een danspatroon van een vierkant. Bijv. 1 + 2 LV stap naar voor (slow),
3 RV stap rechts opzij, 4 LV slepen en sluit bij RV,
5 + 6 RV stap naar achter (slow), 7 LV stap links opzij, 8 RV slepen en sluit bij LV.

Brush
Een veegbeweging met de bal v.d. voet over de vloer.

Chassé
Dit zijn 3 zijwaartse stappen in 2 tellen. Bijv. 1 LV stap links opzij, & RV sluit aan bij LV, 2 LV stap links opzij.
Wordt dit figuur in 3 hele tellen gedaan (dus zonder & tel) dan is het een slow chassé.

Close
Hierbij sluit je de vrije voet bij de andere voet, zonder gewichtswisseling.

Coasterstep
Deze is opgebouwd uit een stap en een sluitpas. Wordt achterwaarts gedanst.
Dans je het figuur voorwaarts dan is het een reverse coasterstep. Bijv. 1 RV stap naar achter, & LV sluit aan, 2 RV stap naar voor.
Doe je dit figuur zonder de & tel dus in 3 hele tellen dan is het een slow coasterstep.

Cross
Hierbij stap je met de vrije voet gekruist over of gekruist achter de ondersteunende voet.

Finger Snaps
Knippen met de vingers.

Grapevine = vine
Bestaat uit 3 doorlopende zijwaartse stappen met passen achter en/of voor de ene voet, de 4e tel is variabel. De vine start altijd met een pas opzij of een pas gekruist achter.
Start je voorlangs dan is het een zigzag ondanks dat het 4 tellen zijn.

Heel Ball Change
Is gelijk aan de kick ball change met uitzondering van de 1e pas, hier wordt met de hiel voorwaarts op de vloer aangetikt zonder gewichtswisseling. Bijv. 1 RV hieltik voor, & RV plaats terug, 2 LV stap op de plaats.

Heel Ball Cross
Is gelijk aan de heel ball change, echter op tel 2 stapt men gekruist voor of achter de andere voet. Bijv. 1 RV hieltik voor, & RV plaats terug, 2 LV stap gekruist over RV.

Heel Twist
Doorgaande Heel Swivels naar rechts en naar links draaien of andersom. Dus je gaat niet terug naar voetpositie 1.

Hip Bump
Dit is een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Kan in elke richting. Dit gebeurt met iets gebogen knieën.

Hitch
Hierbij trek je het vrije been op met een gebogen knie en zich heel weinig op de ondersteunende voet verplaatsen.

Hold
Is een rust tel.

Hook
De vrije voet met gebogen knie gekruist voor het scheenbeen van het ondersteunende been brengen zonder de vloer aan te raken.

Hop
Een sprongetje met het ondersteunende been en terugkomen op hetzelfde been, dus geen gewichtswisseling.

Jazz Box
Een dansfiguur van 4 tellen. Het kan gestart worden met een stap voorwaarts of met gekruist over. Bijv. a) 1 RV stap gekruist over LV, 2 LV stap achter, 3 RV stap rechts opzij, 4 LV sluit aan (of stap voor) of Bijv. b) 1 RV stap voor,  2 LV stap gekruist over, 3 RV stap naar achter, 4 LV stap links opzij.

Jazz Box 1/4 turn
Bijvoorbeeld a) is de draai op tel 3, Bij voorbeeld b) is de draai op tel 4.

Jump
Springen met beide voeten tegelijk en terugkomen op beide voeten.

Kick
Low kick: het vrije been schopt vanuit de knie en de teen voorwaarts strekken,
High kick: het vrije been schopt vanuit de heup met gestrekte knie.

Kick Ball Change
Een schop vanuit de knie met een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet Bijv. 1 RV schop naar voor, & RV sluit bij LV op de bal v.d. voet, 2 LV stap op de plaats.

Kick Ball Cross
Is gelijk aan de kick ball change echter op tel 2 stapt men gekruist voor de andere voet. Bijv. 1 RV schop naar voor, & RV sluit bij LV op de bal v.d. voet, 2 LV stap gekruist over RV.

Lift
Het optillen van meestal de knie van de vrije voet. Bijna gelijk als de Hitch, alleen blijft het ondersteunende been op de plaats.

Lock Step
De ene voet kruist heel dicht voor of achter de andere voet, met de knie van het ene been in de knieholte van het andere been.
 

Mambo Rock
Het is een gesyncopeerde (dus met & tel) Rock Step naar voor of naar achter of opzij, gevolgd door een sluitpas. Het zijn 3 passen in 2 tellen. bijv. 1 RV stap voor, & rock terug op LV, 2 RV sluit aan.

Paddle Turn
Een draai linksom of rechtsom met de ondersteunende voet op de plaats terwijl de andere voet op de bal v.d. voet telkens ernaast wordt geplaatst en als het ware afzet om de draai in te zetten. Bijv. 1 RV stap voor in de 5e positie, 2 RV + LV draai 1/8 linksom, 3 RV stap voor in de 5e positie, 4 RV + LV draai 1/8 linksom enz. Er zijn 4 draaimogelijkheden voor de paddleturn. 1) telkens 1/8 draaien, 2) telkens 1/4 draaien, 3) telkens 1/2 draaien, 4) of een hele draai.

Pivot ( Progressive Turn )
Een voorwaartse 180 º draai rechtsom of linksom met gewichtswisseling. Bijv. 1 RV stap voor in 5e positie extended , 2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter ( of naast RV in de 2e of 3e positie , of voor in de 5e positie extended)  Traveling Pivot: Een dubbele pivot voorwaarts met 3 gewichtswisselingen met een totale draai van 360 º. Bijv. 1 RV stap voor in de 5e positie extended, 2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter, 3 draai 1/2 rechtsom op LV en RV stap voor in 5e positie extended.

Pivot Turn (stationary turn)
Verandering naar de tegenovergestelde dansrichting d.m.v. en 180 º draai rechts- of linksom met: gedeeltelijke gewichtswisseling en eindigt met het gewicht op de voorste voet. Bijv. 1 RV stap voor 2 RV + LV draai 1/2 linksom.

Rock
Is een gewichtswisseling over 2 tellen in elke richting van de ene voet op de andere voet met behoud van vloercontact door beide voeten.

Rock Step
2 gewichtswisselingen in tegenovergestelde richting. Bijv. 1 RV stap voor, 2 gewicht terug op LV. Cross Rock: 2 gewichtswisselingen door gekruist over of achter te plaatsen (positie 6 extended) Side Rock: 2 gewichtswisselingen door zijwaarts te plaatsen ( 2e positie )

Sailor Step
Een dansvariatie van 3 passen in 2 tellen, wordt dikwijls ten onrechte Sailor Shuffle genoemd. Het bovenlichaam iets schuin houden. Bijv. 1 LV stap achter RV ( 5e positie), & RV stap rechtsopzij op de bal v.d.voet (2e positie), 2 LV stap links opzij in de 2e of 3e positie extended. Doe je dit figuur zonder de & telling dan heet het een slow sailor step( zoals bij de waltz, of twinkle)

Sailor Walk (ook bekend als Sailor Crosses of Drunken Sailor Steps)
Een serie stappen voorwaarts of achterwaarts die elkaar afwisselend kruisen telkens gedurende 2 tellen over 1 stap.Bijv. 1 RV stap gekruist over LV, 2 rust,3 LV stap gekruist over RV, 4 rust.

Scuff
Een harde veeg met de hak over de vloer zowel voor als achterwaarts.

Slap
Is met de hand(en) geaccentueerd op een bepaald lichaamsdeel slaan, bijv. knie.

Slide
Een stap op 1 voet, kan in elke richting, en de vrije voet over de vloer slepen naar de ondersteunende voet en sluit, of slepen naar een andere aangegeven richting.

Slow
Is een aanduiding (telling) voor een voet- of lichaamsbeweging gedurende 2 tellen van de mjuziek, m.a.w. Slow is 2 beats.

Step
Een stap met een volledige gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet.

Stomp
De vrije voet stampt met de vlakke voet op de vloer, zonder gewichtswisseling. De klank is harder dan de Tap en wordt voor een accent gebruikt  (ook wel stomp up, de Stomp Down is hetzelfde maar dan met gewichtswisseling)

Stroll
Een 4 tellende combinatie van een step, een cross, en een hold. Doorgaans wordt dit diagonaal gedanst. bijv. 1 LV stap diagonaal links voor, 2 RV kruist achter LV , 3 LV stap diagonaal links voor, 4 rust.

Strut
Heel Strut: Bijv. 1 RV stap voor op de hak, 2 RV laat tenen zakken. Toe Strut: bijv. 1 RV stap voor op bal v.voet, 2 RV laat hak zakken Dit kan zowel voor de Heel Strut als de Toe Strut ook achterwaarts en opzij.

Sugar Push
Een alternatieve draai v.d. voeten (swiveling) in de richting van de vrije voet. Kan op de plaats of verplaatsend naar voor worden uitgevoerd. (als het ware schaatsbewegingen).

Switch
Een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet (wisselsprong). Deze beweging wordt in 1 maatslag van de muziek gedaan & 1, & 2. Kan zowel voorwaarts, achterwaarts als zijwaarts worden uitgevoerd.

Swivel
Is een op de plaats draaien v.d. hielen of  tenen naar buiten (zijwarts) en de heupen draaien hierbij mee terwijl het bovenlichaam niet meedraait. Bijv. 1 RV + LV hakken rechts, 2 RV + LV hakken midden.

Touch
Lichtelijk aantikken, c.q. aanraken, dus ook niet hoorbaar.
Heel Touch: de hiel van de vrije voet tikt lichtelijk de vloer aan.
Toe Touch: De teen van de vrije voet tikt lichtelijk de vloer aan.

Traveling Cross Steps
Doorgaande kruispassen zijwaarts (zowel voor als achterlangs) Kan zowel met als zonder & tel worden gedaan.

Tripple Step
Drievoudige stappen op de plaats in 2 tellen.
Turning tripple step: idem maar dan met een draai op de plaats.

Vine
Bestaat uit 3 doorlopende zijwaartse stappen met passen achter en/of voor de ene voet, de 4e tel is variabel. De vine start altijd met een pas opzij of een pas gekruist achter.

Walk
Doorgaans een stap nemen gedurende 2 tellen. Kan een stap zijn met een tel rust op tel 2 of en lichaamsactie op de plaats

East Coast Country Dancers
Elke dinsdag
clubgebouw van de HCD '97
van Mouwijckstraat 5 Deventer